Algemene voorwaarden

 

Intakegesprek
Voordat de hond de eerste keer meegenomen wordt, vindt er een ‘Intakegesprek’ plaats. Tijdens het gesprek kunnen alle partijen kennis maken met elkaar. Ook worden de Algemene Voorwaarden e.d. doorgenomen. Zonder dit gesprek wordt de hond niet meegenomen.

Aansprakelijkheid

 • De eigenaar van de hond heeft een Aansprakelijkheidsverzekering die ook de eventuele schade die de hond aanricht, dekt. Dit moet tijdens het ‘intakegesprek’ worden aangetoond. Volgens de wet blijft de eigenaar ten alle tijden aansprakelijk voor de hond.
 • 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die overige schades dekt. Verder doet 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet'
   al het, redelijkerwijs, mogelijke om schade en letsel te voorkomen.


Medische zaken
'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' brengt, ingeval van letsel of slechte / twijfelachtige gezondheid tijdens de wandeling, de hond naar De Dierenarts.

 • Als de hond ziek of niet lekker is, dan moet u dit, van te voren, melden aan 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet'. Het is aan u om te besluiten of de hond dan mee mag.
 • 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' kan de hond echter alsnog weigeren. Zie ‘Uitsluiten’
 • Indien de eigen dierenarts dichter bij is, zal de hond daar naar toe worden gebracht.
 • De kosten zijn ten alle tijden voor de eigenaar, zie ‘Aansprakelijkheid’.


Uitsluiten
'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' heeft ten alle tijden het recht om honden uit te sluiten van deelname aan het uitlaten. Dit kan o.a. om de volgende redenen:

 • Agressief gedrag. Niet te verwarren met de normale dominantie, het blijft aan 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' te beoordelen wat wel of niet toelaatbaar is.
 • Loopsheid van een teef. Loopse teven mogen niet mee in de groep. Dit vanwege de kans op dekken door een intacte reu, en vanwege de storende werking op de gehele groep. Wel kan een loopse teef voor een ‘solo-wandeling’ mee genomen worden. Hier zijn kosten aan verbonden; zie “Tarieven”
 • Gemoedstoestand van de hond. Het kan voor komen, dat een hond het niet gewend is om in een groep te lopen, meestal ziet men dan, in de loop van de wandeling of naar enkele keren, wel een verbetering in het gedrag. Is er echter in de ogen van 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' geen verbetering zichtbaar, dan zal de hond uitgesloten worden van groepswandelingen. Solo wandelingen zijn dan wel mogelijk. Hier zijn kosten aan verbonden; zie “Tarieven” 
 • De hond is een ‘wegloper’. Honden kunnen een keer een beetje van de groep of de geleider afdwalen, zolang de hond terug komt, als die geroepen wordt, is dat geen probleem. Gebeurt dit echter regelmatig, en / of komt de hond na herhaaldelijk roepen niet terug, dan kan uitsluiting van deelname volgen. Het moeten zoeken naar een weggelopen hond leidt èn de aandacht van de andere honden af èn het kost te veel tijd. 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien de hond wel wegloopt, zoals eerder onder ‘Aansprakelijkheid’ al vermeld is. Wel zal er al het mogelijke aan gedaan worden om weglopen te voorkomen.


Betaling

 • Betaling dient vooraf te geschieden. Dit kan door het bedrag over te schrijven op het bankrekeningnummer van 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet', of contant ten tijde dat de hond wordt opgehaald. Let er bij overmaking op, dat het enige dagen kan duren voordat het geld daadwerkelijk op de rekening van 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' bijgeschreven wordt. Is het geld ’s ochtends 9.00 uur niet bijgeschreven, en / of ligt het geld niet contant klaar, dan wordt de hond, helaas, niet uitgelaten.
 • Afmelding voor het uitlaten dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden, via telefoon, e-mail, of schriftelijk. Wordt dit niet tijdig gedaan, dan wordt de uitlaatbeurt wel in rekening gebracht.


Vaste klanten
Als een groep vol is, hebben vaste klanten voorrang op incidentele klanten. Vaste klanten zijn: klanten die op, meerdere, vaste dagen hun hond mee geven.

Sleutelcontract
'Hondenuitlaatservice Animalsplanet' werkt met een zogenaamd sleutelcontract, indien er een sleutel wordt overgedragen. Verdere informatie staat in het contract zelf.

Zwemmen en Regen
Indien u toestemming gegeven heeft dat de hond mag zwemmen, of ‘pootje baden’, dan wordt de hond handdoekdroog weer thuis gebracht. Dit geldt ook voor het nat worden met regenachtig weer.

Pups
In bepaalde gevallen mogen ook pups mee met groepswandelingen.

 • Dit moet van tevoren overlegd worden met 'Hondenuitlaatservice Animalsplanet'.
 • Als richtlijn wordt het volgende aangehouden: Pups mogen 5 minuten wandelen voor elke maand die ze oud zijn. Dus 5 maanden oud = 5 x 5 minuten = 25 minuten wandelen.


Animals Planet